søndag, juni 12, 2005

Dei nynorske golfspela

Volda er staden kor dei nynorske festpela vert arrangert kvart år. I år skal det og vere samarbeid med Volda Golfklubb, og Dei nynorske golfspela blir arrangert 1 og 2 juli.
Du kan melde deg på via www.aasentunet.no!
Det blir og konkurranse om å finna de beste nynorske golf-orda: Nynorsk kultursentrum og Volda golfklubb lyser ut ein konkurranse om å lage dei beste golforda og forklaringane på nynorsk. Ein jury skal plukke ut dei beste forslaga og setje saman ein komplett nynorsk golfterminologi. First for å sende inn forslag er 22. juni. Også dette kan du gjere via nettsidene til Aasentunet.

Ingen kommentarer: